برنامه کنگره

برنامه کنگره

انجمن دارو‌ رسانی هدفمند ایران (Iranian Controlled Release Society (ICRS در نظر دارد که ششمین کنگره دارورسانی ایران و اولین کنگره بین المللی دارورسانی را در سطح خاورمیانه و با حضور فعال محققین و پژوهشگرانی از کشور‌های منطقه در تاریخ 27–25 February 2014 برابر با 8-6 اسفندماه 1392 در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت) برگزار نماید. از اینرو، علاوه بر پژوهشگران داخلی و خارجی که با ارائه خلاصه مقاله در این کنگره حضور به هم میرسانند، از کلیه داروسازان و پزشکان محترم نیز جهت حضور در این همایش و کسب امتیاز بازآموزی دعوت به عمل می‌آید.

هزینه‌های ثبت نام متعاقباً از طریق همین سامانه اعلام خواهد‌شد.

اهداف و چشم انداز‌های کنگره:

- سیستم‌های نوین دارورسانی هدفمند

- طراحی، ساخت و کاربرد  نانو‌حامل‌های دارویی هوشمند

- ژن درمانی

- سلول درمانی

- مهندسی بافت

- مهندسی داروسازی

- زیست مواد